Doel

Het doel van het LOTUS slachtoffer is om te proberen  op een realistische manier letsels en aandoeningen uit de beelden.
Dit doet een LOTUS slachtoffer met behulp van grime en het adequaat reageren op de verleende hulp.

Er zijn in Nederland ongeveer 2400 LOTUS slachtoffers, die verdeeld zijn over diverse kringen. De meeste van deze kringen vallen onder de landelijke organisatie LOTUS die in 1975 is opgericht. Het doel van deze organisatie is o.a. samenwerking en contact tussen de leden tot stand brengen, de eenheid in optreden en kennis en vaardigheden op peil houden en verder te ontwikkelen. De organisatie viel voorheen onder het Oranje Kruis maar staat tegenwoordig op eigen benen. Wel zorgt het Oranje Kruis nog voor de examinering en certificering.

Onze LOTUS kring kan  bij veel verschillende bedrijven ingezet  worden. Deze inzetten variëren  van EHBO/BHV oefeningen tot ontruimingsoefeningen. Voor deze inzetten ontvangt de LOTUS slachtoffer een vergoeding. Als LOTUS slachtoffer heb je zelf als Eerste Hulpverlener  meer parate kennis.